Małżoleum Roberta von Thorn
przy Soborze Żółtej Kaczuszki w Santa Ana
Małżoleum Roberta von Thorn przy Soborze Żółtej Kaczuszki w Santa Ana jest pierwszą taką placówką w całym mikroświecie, która poświęcona jest zachowaniu pamięci, wybitnego sarmackiego męża stanu, dla potomnych.

Głównym zadaniem Małżoleum, poza ustawicznym przypominaniu Sarmatom o Robercie, a Robertowi o Sarmatach, jest także pozyskiwanie materiałów na temat tego drugiego oraz prezentacja ich w wersji prawdziwej.

Dewiza:

Nawet jeżeli wypniesz się na RCA, on nadal cię kocha. Przynajmniej tak długo, jak masz prawo głosu w wyborach.

Design Created by DansTuts.com
Website Copyright 2008 Your Name
Design downloaded from free website templates.