Małżoleum Roberta von Thorn
Małżoleum Roberta von Thorn
przy Soborze Żółtej Kaczuszki w Santa Ana

Fresk z Kaplicy Sekstyńskiej "Stworzenie Roberta"Robert pokutuje za grzechy i wypaczenia ideowe mikroświata, dobrowolnie wciskając sobie pal pokutny...no nie ważne gdzie...Witraż w SoborzeRobert w lateksowym wdzianku, które przywdział by uzyskać oświetlenieRobert naucza zawsze i wszędzieRobert osiąga oświetleniePamiętaj:

Przedstawianie dokładnego wizerunku twarzy Roberta jest zabronione pod karą spędzenia wieczności jako abstynent!

Design Created by DansTuts.com
Website Copyright 2008 Your Name
Design downloaded from free website templates.