Jeżeli chcesz, możesz zakupić działkę:
- dla mieszkańców Santa Ana 35 lt.
- dla wszystkich mieszkańców Księstwa Sarmacji 45 lt.

Jeżeli wypełnisz poniższy formularz, dokonasz zakupu działki.

Teren:

ID terenu (właściciel) - cena normalna / cena dla lokalnych mieszkańców

Twoje ID:


Twoje hasło:


Nazwa Twojego konta w banku:


Hasło do Twojego konta w banku: