Patronką miasta jest Św. Anna. Legenda głosi, że w swoim herbie miał właśnie tę świętą, pierwszy rycerz, który podczas zdobywania miasta wszedł do grodu. Święta jest patronką małżeństw matek, wdów, piekarzy i żeglarzy.